BOX

OSFLEX SYRINGE

Rp.316.250,00

TABLET & BOX

SIMVASTATIN TABLET 10 MG OGB NOVELL

Rp.17.721,00

TABLET & BOX

PYREX TABLET

Rp.153.120,00

TABLET & BOX

CLOPRAMEL TABLET

Rp.68.310,00

TABLET & BOX

FENAVEL TABLET

Rp.120.176,00

AMPUL & BOX

FENAVEL AMPUL

Rp.132.825,00

BOX

OSFLEX SYRINGE

Rp.1.549.626,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 300 CAPSULE

Rp.885.523,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 600 MG SOFT KAPSUL 30'S

Rp.714.747,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 175 CAPSULE

Rp.632.500,00

KAPLET & BOX

FATIGON CAPLET

Rp.55.375,00

TABLET & BOX

VOLTAREN TABLET 25 MG

Rp.220.166,00