BOX

BIOCURKEM CAPLET

Rp.363.001,00

KAPSUL & BOX

HEPASIL CAPSULE

Rp.187.551,00

BOTOL & BTL

OSIMAX SYRUP

Rp.28.568,00

BOTOL

ASEDAS SIRUP 60 ML

Rp.50.095,00

KAPLET & BOX

CURLIV CAPSULE

Rp.136.620,00

STRIP & BOX

DIAPET CAPSULE

Rp.54.671,00

BTL

DIAPET SYRUP

Rp.10.753,00

BTL

PROURIC CAPSULE

Rp.38.115,00

TABLET & BOX

VITAZYM TABLET

Rp.107.581,00

BOX

FEMINAX LANCAR HAID SUGAR FREE

Rp.8.470,00

BTL

CURVIT CL EMULSION

Rp.58.823,00

TABLET & BOX

CURCUMA DRAGEE

Rp.111.981,00