KAPSUL & BOX

YOSENOB CAPSULE 300 MG

Rp474.376,00

KAPSUL & BOX

LIPANTHYL CAPSULE 300 MG

Rp662.871,00

KAPSUL & BOX

LIPANTHYL CAPSULE 200 MG

Rp682.770,00

TABLET & BOX

LIPANTHYL SUPRA TABLET

Rp750.784,00