KAPSUL & BOX

FORIFEK CAPSULE 500 MG

Rp.523.205,00

BTL

FORIFEK DRY SYRUP

Rp.100.315,00

KAPSUL & BOX

FORIFEK CAPSULE 500 MG

Rp.536.360,00

BTL

FORIFEK FORTE DRY SYRUP

Rp.128.904,00