TABLET & BOX

BISOVELL TABLET

Rp 189.751,00

TABLET & BOX

LISINOPRIL TABLET 5 MG OGB NOVELL

Rp 12.145,00

TABLET & BOX

LISINOPRIL TABLET 10 MG OGB NOVELL

Rp 20.889,00

TABLET & BOX

RAMIPRIL TABLET 10 MG OGB NOVELL

Rp 38.610,00

TABLET & BOX

RAMIPRIL TABLET 5 MG OGB NOVELL

Rp 73.040,00

TABLET & BOX

CADUET TABLET 10 MG/10 MG

Rp 455.698,00

TABLET & BOX

CADUET TABLET 5 MG/10 MG

Rp 455.698,00

TABLET & BOX

CARDIO ASPIRIN TABLET 30'S

Rp 65.275,00

TABLET & BOX

CEDOCARD 10MG TABLET 60'S

Rp 122.101,00

TABLET & BOX

CEDOCARD TABLET 20 MG

Rp 160.710,00

BOX

FISHQUA

Rp 82.280,00

DOOS & BOX

NATUR-E 100 IU 16 KAPSUL

Rp 19.145,00