BOTOL & BTL

STIMUNO SYRUP 60 ML

Rp.27.317,00

BOTOL & BTL

STIMUNO SYRUP 100 ML

Rp.36.300,00

KAPLET & BOX

MILMOR PLUS KAPLET 60'S

Rp.175.494,00

BOX

ANTANGIN JRG CAIR 10'S

Rp.17.908,00

SACHET & BOX

TOLAK ANGIN CAIR

Rp.35.178,00

BOX

SANJIN TABLETS (11.3.070)

Rp.34.834,00

SACHET & BOX

ANTANGIN JRG CAIR 12'S

Rp.34.796,00

BOX

SHA HSIEN CHIN OINTMENT (19.1.035)

Rp.4.125,00

SACHET & BOX

TOLAK ANGIN CAIR ANAK 12 S

Rp.23.774,00

BOX

FEMONA CAPSULE

Rp.145.200,00

SACHET & BOX

TOLAK ANGIN CAIR FLU

Rp.38.558,00

BOX

TOLAK LINU CAIR 5'S @ 15ML

Rp.13.781,00