TUBE & BOX

FORDERM CREAM 10 G

Rp 46.806,00

TUBE & BOX

LAMODEX CREAM

Rp 38.720,00

TUBE & BOX

VIRU-MERZ GEL 5 G

Rp 44.770,00

TUBE

DERMOVATE SALEP KULIT

Rp 95.118,00

TUBE & BOX

GENTAMICIN SALEP KULIT INDO FARMA

Rp 71.885,00

TUBE

CHLORAMPHECORT-H CREAM

Rp 11.492,00

TUBE & BOX

GENTACORTIN CREAM

Rp 46.374,00

TUBE

DECODERM CREAM

Rp 38.211,00

POT

SALEP KULIT 2-4

Rp 2.909,00

TUBE & TB

CALACORT CREAM

Rp 22.517,00

TUBE & BOX

BETOPIC CREAM

Rp 31.626,00

TUBE & BOX

BERSOL CREAM 5 G

Rp 31.626,00