TUBE

CINDALA GEL

Rp 31.498,00

TUBE & BOX

RETIN-A CREAM 0,05 %

Rp 100.629,00

BOTOL & BTL

BETADINE SABUN CAIR 60 ML

Rp 24.351,00

TUBE & BOX

OPICLAM GEL

Rp 18.975,00

BOX

FUCIDIN CREAM 5 G

Rp 61.480,00

TUBE & BOX

RETIN-A CREAM 0,025 %

Rp 64.506,00

BOTOL

BETADINE SABUN CAIR 100 ML

Rp 39.215,00

TUBE & BOX

DACLIN ACNE GEL

Rp 13.501,00

TUBE & BOX

TRACNE CREAM 0,05 % 20 GR

Rp 59.456,00

TUBE & BOX

ACUATIM CREAM

Rp 121.587,00

KAPSUL & BOX

VIBRAMYCIN CAPSUL 50 MG

Rp 391.766,00

BOX

FUCIDIN CREAM 15 G

Rp 121.591,00