TUBE & BOX

DIPROSONE-OV CREAM 10 G

Rp 114.742,00

POT & BOX

GLYCORE CREAM 10%

Rp 30.361,00

POT & BOX

GLYCORE CREAM 8%

Rp 29.096,00

TUBE & BOX

ZORALIN CREAM

Rp 25.110,00

TUBE & BOX

NUFACE CREAM 0,05 %

Rp 53.131,00

TUBE & BOX

NUFACE CREAM 0,025 %

Rp 35.420,00

BOTOL & BTL

FUNGASOL-SS 2 % 80 ML

Rp 97.406,00

BTL

RESSAL ACNE LOTION

Rp 44.275,00

TUBE & BOX

SOFT U DERM FORTE CREAM

Rp 43.010,00

TABLET & BOX

CELESTAMINE TABLET 150's

Rp 669.570,00

TUBE & BOX

DIPROSALIC SALEP KULIT 5 G

Rp 81.430,00

TUBE & BOX

LIPOSIN SALEP KULIT

Rp 48.071,00