TABLET & BOX

KETOCONAZOLE 200MG TABLET 100'S (HJ)

Rp47.619,00

TABLET & BOX

FORMYCO TABLET

Rp335.109,00

TUBE & BOX

KETOCONAZOL CREAM 2% DEXA MEDICA

Rp97.490,00

TUBE

KETOCONAZOLE CREAM 2% OGB NOVELL

Rp12.765,00

TUBE

KETOMED GEL

Rp33.445,00

TUBE & BOX

ZORALIN CREAM

Rp25.340,00

BOTOL & BTL

FUNGASOL-SS 2 % 80 ML

Rp107.865,00

TUBE & BOX

FUNGASOL CREAM

Rp34.466,00

BOTOL & BTL

NIZORAL-SS 2 % 80 ML

Rp147.000,00

TUBE

MYCODERM CREAM

Rp19.148,00

TUBE & BOX

PROFUNGAL CREAM 5 G

Rp21.063,00

TABLET & BOX

KETOCONAZOLE 200 MG (DEXA)

Rp23.810,00