BTL

BETADINE OBAT KUMUR 100 ML

Rp.18.154,00

BOTOL & BTL

OBAT PANU CAP SAPU

Rp.2.110,00

TABLET & BOX

NEUROBAT TABLET

Rp.265.650,00

TABLET & BOX

NEUROBAT A TABLET 100'S

Rp.316.250,00

BOTOL

MINOSEP OBAT KUMUR 0,2% 150 ML

Rp.49.336,00

BOTOL & BTL

MINOSEP OBAT KUMUR 0,2% 60 ML

Rp.29.096,00

BOTOL & BTL

MOLEXDINE OBAT KUMUR 190 ML

Rp.10.406,00

BTL

MINOSEP OBAT KUMUR 0,1% 150 ML

Rp.40.480,00

BTL

BETADINE OBAT KUMUR 190 ML

Rp.32.638,00

BOX

KETROBAT 30 INJ 5'S AMPUL

Rp.294.430,00

KAPSUL & BOX

ERDOBAT KAPSUL 20'S

Rp.166.980,00

BOX

NEUROBAT FORTE AMPUL

Rp.303.600,00