KAPSUL & BOX

DIABETONE CAPSULE

Rp 235.291,00

BOTOL

ELANOS KIDS SYRUP 60 ML

Rp 41.745,00

BTL

IMUNOS SYRUP

Rp 79.695,00

BOTOL & BTL

ZAMEL SYRUP

Rp 47.437,00

BTL

ZINC PICOLINATE 30's

Rp 133.100,00

BTL

ZINC PICOLINATE 60's

Rp 235.951,00

TABLET & BOX

IMUNAL PLUS CAPSULE 30'S

Rp 318.780,00

BOX

IMUNOS KAPLET 20'S

Rp 177.870,00

BOTOL

IMBOOST FORCE SYRUP 60 ML

Rp 74.319,00

BTL

IMBOOST FORCE SYRUP 120 ML

Rp 105.564,00

BTL

IMUNAL PLUS SYRUP RASA STRAWBERRY 60 ML

Rp 106.261,00

KAPLET & BOX

NUTRAFOR CHOL 60's

Rp 145.530,00