TUBE

HAEMOCAINE SALEP

Rp.101.201,00

BOTOL & BTL

BETADINE SABUN CAIR 60 ML

Rp.24.352,00

STRIP & BOX

LEMOCIN

Rp.36.908,00

BOTOL

BETADINE SABUN CAIR 100 ML

Rp.39.215,00

BOTOL & BTL

PANTOCAIN TETES MATA 0,5 % 5 ML

Rp.15.655,00

TUBE

TOPSY CREAM 5 G

Rp.56.926,00

TUBE & BOX

TOPSY CREAM 3 G

Rp.35.420,00

PACK & BOX

TONGUE SPATEL KAYU LOKAL

Rp.26.621,00

BELUM DITENTUKAN

HIBICET SOLUTION 500 ML

Rp.139.150,00

BELUM DITENTUKAN

HIBICET SOLUTION 5 L

Rp.1.075.250,00

BELUM DITENTUKAN

MEXOCHROME SOLUTION

Rp.2.420,00

BELUM DITENTUKAN

MEXOCHROME SPRAY

Rp.3.631,00