TUBE

HAEMOCAINE SALEP

Rp101.201,00

BOTOL & BTL

BETADINE SABUN CAIR 60 ML

Rp24.352,00

STRIP & BOX

LEMOCIN

Rp36.908,00

BOTOL

BETADINE SABUN CAIR 100 ML

Rp39.215,00

BOTOL & BTL

PANTOCAIN TETES MATA 0,5 % 5 ML

Rp15.655,00

TUBE

TOPSY CREAM 5 G

Rp56.926,00

TUBE & BOX

TOPSY CREAM 3 G

Rp35.420,00

PACK & BOX

TONGUE SPATEL KAYU LOKAL

Rp26.621,00

TUBE

FASOLON CREAM 10 G

Rp24.201,00

TUBE

FASOLON CREAM 5 G

Rp19.360,00

BELUM DITENTUKAN

HIBICET SOLUTION 500 ML

Rp139.150,00

BELUM DITENTUKAN

HIBICET SOLUTION 5 L

Rp1.075.250,00