BTL

IMUNOS SYRUP

Rp82.973,00

BOX

IMUNOS KAPLET 20'S

Rp204.240,00

KAPSUL & BOX

IMULAN CAPSULE

Rp84.249,00

BTL

IMMU-CEA SYRUP

Rp121.268,00

BOX

IMMU-CEA CAPLET

Rp375.291,00

BELUM DITENTUKAN

IMULAN SYRUP

Rp19.148,00

BELUM DITENTUKAN

INTRUM PLUS SYRUP

Rp95.738,00