KAPSUL & BOX

LAPICEF CAPSUL 500 MG

Rp.1.270.500,00

KAPLET & BOX

LAPIBROZ CAPLET 600 MG

Rp.130.681,00

KAPSUL & BOX

LAPIBAL CAPSULE 500 MCG

Rp.272.250,00

TABLET & BOX

LAPIBION TABLET

Rp.157.300,00

BOX

LAPIBAL AMPUL

Rp.151.250,00

BOTOL & BTL

LAPISIV SYRUP

Rp.21.175,00

KAPLET & BOX

LAPIMOX CAPLET 500 MG

Rp.332.750,00

BTL

LAPIMOX SYRUP

Rp.29.041,00

BTL

LAPIMOX FORTE SYRUP

Rp.41.140,00

BTL

LAPICEF SYRUP 250 MG

Rp.87.725,00

VIAL

LAPIXIME VIAL 1 G

Rp.181.501,00

TABLET & BOX

LAPIMUC TABLET

Rp.102.851,00