TABLET & BOX

ARDIUM HD TABLET

Rp 320.443,00

TUBE & BOX

AZA 20 CREAM

Rp 55.661,00

SACHET & BOX

OREZINC SACCHET

Rp 12.651,00

TABLET & BOX

MELOXICAM TABLET 15 MG OGB NOVELL

Rp 68.970,00

TABLET & BOX

MELOXICAM TABLET 7.5 MG OGB NOVELL

Rp 39.820,00

BOTOL & BTL

DEHIDRALYTE ORAL SOLUTION

Rp 18.975,00

BTL

PRONTO TUBER CAPSULE (EKSTRAK KELADI TIKUS)

Rp 121.732,00

BTL

SIDOMUNCUL SARI KUNYIT CAPSULE

Rp 66.000,00

BOTOL & BTL

NITRAL TABLET SUBLINGUAL 500 MCG

Rp 118.594,00

TABLET & BOX

DIZINE TABLET 5 MG

Rp 243.541,00

BOTOL & BTL

TAXILAN SUSPENSI

Rp 83.490,00

TABLET & BOX

MATROVIR TABLET

Rp 45.541,00