KAPSUL & BOX

RIFAMPICIN 300 MG INDO FARMA

Rp.78.320,00

TABLET & BOX

RIMACTAZID 450/300 CAPLET

Rp.280.962,00

TABLET & BOX

RIMSTAR 4-FDC

Rp.203.916,00

TABLET & BOX

RIMACTANE CAPLET 600 MG

Rp.847.001,00

TABLET & BOX

RIMACTAZID PEDIATRIC CHEWABLE TABLET

Rp.120.396,00

TABLET & BOX

RIMACTANE CAPLET 450 MG

Rp.658.240,00

KAPSUL & BOX

RIFAMPICIN 300 MG INDO FARMA

Rp.52.748,00

KAPLET & BOX

MERIMAC CAPLET 450 MG

Rp.381.151,00

BOTOL & BTL

RIMACTANE SYRUP 100 ML

Rp.101.641,00

KAPSUL & BOX

RIF CAPLET 450 MG

Rp.567.490,00

KAPLET & BOX

CORIFAM CAPSULE 450 MG

Rp.453.751,00

BELUM DITENTUKAN

CORIFAM CAPSULE 600 MG

Rp.484.001,00