KAPSUL & BOX

ARCAMOX CAPSULE 250 MG

Rp 163.240,00

BTL

LAPIMOX SYRUP

Rp 30.361,00

BTL

LAPIMOX FORTE SYRUP

Rp 43.010,00

BOTOL & BTL

KALMOXILIN DRY SYRUP 250 MG

Rp 35.420,00

BOTOL & BTL

KALMOXILIN DRY SYRUP 125 MG

Rp 24.036,00

TABLET & BOX

PROTAMOX CAPLET

Rp 230.242,00

BOTOL

SPORETIK DRY SYRUP

Rp 105.564,00

BTL

LEOMOXYL DRY SYRUP 250 MG

Rp 41.112,00

BTL

AMOXSAN DRY SYRUP

Rp 28.462,00

BOTOL

AMOXSAN FORTE DRY SYRUP 60ML

Rp 40.480,00

TABLET & BOX

PRITAMOX CAPSULE 500 MG

Rp 63.251,00

KAPLET & BOX

VIBRANAT FC CAPLET 30'S

Rp 540.177,00