promo

KAPSUL & BOX

KIFLUZOL CAPSULE 150 MG

Rp395.715,00
promo

BOX

ASIFIT CAPLET BOX

Rp71.369,00
promo

TABLET & BOX

SALBUTAMOL TABLET 2 MG KIMIA FARMA

Rp9.768,00
promo

TABLET & BOX

COTRIMOXAZOLE ADULT TABLET KIMIA FARMA

Rp42.624,00
promo

TABLET & BOX

SALBUTAMOL TABLET 4 MG KIMIA FARMA

Rp16.539,00
promo

TABLET & BOX

CIMETIDINE 200 MG TABLET KIMIA FARMA

Rp18.648,00
promo

KAPLET & BOX

PYRAZINAMIDE 500 MG TABLET KIMIA FARMA

Rp27.528,00
promo

TABLET & BOX

VITAMIN B1 TABLET 100 MG KIMIA FARMA

Rp18.093,00
promo

TABLET & BOX

VITAMIN C TABLET 100 MG KIMIA FARMA

Rp19.203,00
promo

TABLET & BOX

VITAMIN C TABLET 50 MG KIMIA FARMA

Rp12.543,00
promo

STRIP & BOX

ANTALGIN 500 MG KIMIA FARMA

Rp147.686,00
promo

TABLET & BOX

ISONIAZIDE TABLET 100 MG KIMIA FARMA

Rp16.650,00