KAPSUL & BOX

CEFILA CAPSULE 50 MG

Rp 341.550,00

KAPLET & BOX

CIFLON CAPLET

Rp 322.575,00

KAPSUL & BOX

ITZOL TABLET

Rp 318.780,00

TABLET & BOX

SIMBADO TABLET 10 MG

Rp 292.215,00

KAPLET & BOX

AMADIAB CAPLET 2 MG

Rp 284.625,00

KAPSUL & BOX

LAPIBAL CAPSULE 500 MCG

Rp 284.680,00

KAPLET & BOX

AMADIAB CAPLET 3 MG

Rp 284.625,00

BELUM DITENTUKAN

LATROPIL CAPLET 1200 MG

Rp 265.650,00

BELUM DITENTUKAN

TARIFLOX TABLET 200 MG

Rp 265.650,00

BOX

L-BIO KAPSUL

Rp 265.650,00

KAPSUL & BOX

CLINMAS CAPSULE 300 MG

Rp 265.650,00

SACHET & BOX

L-BIO SACHET

Rp 265.650,00