TUBE

TEKASOL SALEP KULIT

Rp.48.261,00

BOTOL & BTL

CARMED LOTION 120 ML

Rp.33.523,00

TUBE & BOX

BENZOLAC GEL 2,5 %

Rp.11.386,00

TUBE

BENZOLAC GEL 5 %

Rp.22.264,00

TUBE

KETOMED CREAM

Rp.33.143,00

TUBE

DESOLEX-N CREAM

Rp.36.053,00

TUBE

MELANOX CREAM

Rp.37.950,00

TUBE

VITACID CREAM 0, 025 % 20 G

Rp.29.096,00

TUBE

MOFACORT CREAM 10 G

Rp.84.187,00

TUBE

KLODERMA CREAM 10 G

Rp.40.006,00

TUBE

MOFACORT CREAM 5 G

Rp.44.149,00

BTL

MEDIKLIN SOLUTION

Rp.53.574,00