TABLET & BOX

CEFILA CAPSULE 100 MG

Rp.740.026,00

KAPSUL & BOX

CEFILA CAPSULE 50 MG

Rp.341.550,00

BTL

FIXAM DRY SYRUP

Rp.97.406,00

BOTOL

STARCEF DRY SYRUP 30ML

Rp.104.363,00

TABLET & BOX

STARCEF CAPSUL 200 MG 10'S

Rp.379.501,00

BTL

BETADINE OBAT KUMUR 190 ML

Rp.34.155,00

KAPSUL & BOX

FIXAM CAPSULE 100 MG

Rp.731.182,00

KAPSUL & BOX

ROKSICAP CAPSUL 500 MG

Rp.1.227.050,00

KAPSUL & BOX

TOCEF CAPSUL 100 MG

Rp.645.150,00

BTL

HEXADOL OROMUCOSAL SOLUTION 60 ML

Rp.15.813,00

KAPLET & BOX

ROFACIN CAPLET 500 MG

Rp.368.776,00

KAPSUL & BOX

CEPTIK CAPSULE 100 MG

Rp.929.776,00