promo

STRIP

NARCOTEST DOA 5 MULTI PANEL TEST (THC/MET/MDMA/MOR/BZO)

Rp107.448,00
promo

STRIP & SRIP

NARCOTEST DOA 6 MULTI PANEL TEST (THC/MOR/AMP/MET/BZO/COC)

Rp130.647,00
promo

BELUM DITENTUKAN

NARCOTEST DOA 3 MULTI PANEL TEST (THC/MET/MDMA)

Rp79.365,00
promo

BELUM DITENTUKAN

NARCOTEST DOA 3 MULTI PANEL TEST (THC/AMP/BZO)

Rp79.365,00
promo

BELUM DITENTUKAN

NARCOTEST DOA 4 MULTI PANEL TEST (THC/MET/MDMA/MOR)

Rp87.912,00
promo

BELUM DITENTUKAN

NARCOTEST DOA 5 MULTI PANEL TEST (THC/MOR/AMP/MET/COC)

Rp107.448,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA AMPHETAMINE TEST

Rp30.525,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA METHAMPHETAMINE TEST

Rp30.525,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA MORPHINE TEST

Rp30.525,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA THC / MARIJUANA TEST

Rp30.525,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA ECSTACY (MDMA) TEST

Rp30.525,00
promo

BELUM DITENTUKAN

SENSOR DIAGNOSTIC DOA BENZODIAZEPINE TEST

Rp30.525,00