TABLET & BOX

MATOVIT TABLET

Rp136.620,00

BOTOL & BTL

BETADINE LARUTAN 1 LITER

Rp221.376,00

KAPSUL & BOX

OCULEX CAPSULE

Rp278.949,00

TUBE & BOX

DAIVOBET SALEP KULIT 15 G

Rp303.600,00

BOTOL & BTL

BETADINE SABUN CAIR 60 ML

Rp24.351,00

KAPSUL & BOX

MAXIVIT CAPSULE

Rp335.940,00

BOTOL & BTL

BETADINE VAGINAL DOUCHE REFILL 100 ML

Rp56.520,00

BOX

FUCICORT CREAM 5 G

Rp81.023,00

BOX

OPTIMAX CAPLET

Rp234.037,00

BOX

BIOVISION 100's

Rp250.911,00

BTL

SELEFIT PLUS CAPLET

Rp58.191,00

SOFGEL & BOX

VANTIZ SOFTGEL

Rp139.227,00