TABLET & BOX

MATOVIT TABLET

Rp.136.620,00

BOTOL & BTL

BETADINE LARUTAN 1 LITER

Rp.221.376,00

KAPSUL & BOX

OCULEX CAPSULE

Rp.278.949,00

TUBE & BOX

DAIVOBET SALEP KULIT 15 G

Rp.303.600,00

BOTOL & BTL

BETADINE SABUN CAIR 60 ML

Rp.24.352,00

KAPSUL & BOX

MAXIVIT CAPSULE

Rp.335.940,00

BOTOL & BTL

BETADINE VAGINAL DOUCHE REFILL 100 ML

Rp.56.521,00

BOX

FUCICORT CREAM 5 G

Rp.81.024,00

BOX

OPTIMAX CAPLET

Rp.234.037,00

BOX

BIOVISION 100's

Rp.250.911,00

BTL

SELEFIT PLUS CAPLET

Rp.58.191,00

SOFGEL & BOX

VANTIZ SOFTGEL

Rp.139.227,00