BOTOL & BTL

RINGER LAKTAT INFUS 500 ML OTSUKA

Rp.12.651,00

BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp.18.904,00

BOTOL & BTL

CENDO CATARLENT TETES MATA 15 ML

Rp.38.741,00

BOTOL & BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp.20.367,00

SACHET & BOX

ORALIT SACHET KIMIA FARMA

Rp.69.960,00

BTL

OTSU-NS INFUS 500 ML

Rp.18.904,00

BOTOL & BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp.17.710,00

BOTOL

ECOSOL INFUS NaCl 0,9% 100 ML

Rp.12.018,00

BOTOL & BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp.17.710,00

BOX & BOX

SYNVISC ONE SYRINGE

Rp.3.984.751,00

BTL

INTERZINC SYRUP

Rp.40.480,00

BOTOL & BTL

OTSU-NS INFUS 100 ML

Rp.17.457,00