SACCHET & BOX

NOVAMIN SACHET

Rp.163.185,00

KAPLET & BOX

ARDIVIT PL CAPLET

Rp.66.792,00

KAPLET & BOX

VITAMAM 2 BOX

Rp.121.445,00

KAPLET & BOX

ZEGAVIT CAPLET BOX 60'S

Rp.217.801,00

BOTOL & BTL

CAVITAL SYRUP 100 ML

Rp.23.277,00

BOTOL & BTL

VISTRUM SYRUP 100 ML

Rp.48.703,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 300 CAPSULE

Rp.885.523,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 600 MG SOFT KAPSUL 30'S

Rp.714.747,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 175 CAPSULE

Rp.632.500,00

KAPLET & BOX

FATIGON CAPLET

Rp.55.375,00

BOTOL & BTL

OSIMAX SYRUP

Rp.28.568,00

TABLET & BOX

VITAMAM 3

Rp.121.445,00