KAPSUL & BOX

URDAHEX KAPSUL 30'S

Rp370.197,00

KAPSUL & BOX

ESTAZOR CAPSULE

Rp344.655,00

KAPSUL & BOX

LOFIBRA CAPSULE 250 MG

Rp287.213,00

KAPSUL & BOX

URDAFALK CAPSULE 30'S

Rp382.950,00

TABLET & BOX

URSOCHOL TABLET

Rp446.787,00