KAPSUL & BOX

DIABETONE CAPSULE

Rp.235.291,00

BOTOL

ELANOS KIDS SYRUP 60 ML

Rp.41.745,00

BTL

IMUNOS SYRUP

Rp.79.695,00

BOTOL & BTL

ZAMEL SYRUP

Rp.47.438,00

BTL

ZINC PICOLINATE 30's

Rp.133.100,00

BTL

ZINC PICOLINATE 60's

Rp.235.951,00

TABLET & BOX

IMUNAL PLUS CAPSULE 30'S

Rp.318.780,00

BOX

IMUNOS KAPLET 20'S

Rp.177.870,00

BOTOL & BTL

IMBOOST FORCE SYRUP 60 ML

Rp.72.105,00

BTL

IMBOOST FORCE SYRUP 120 ML

Rp.102.466,00

BTL

IMUNAL PLUS SYRUP RASA STRAWBERRY 60 ML

Rp.106.261,00

KAPLET & BOX

NUTRAFOR CHOL 60's

Rp.139.194,00