BOTOL & BTL

XANDA SYRUP 60 ML

Rp.37.950,00

BOX

EM KAPSUL

Rp.16.500,00

BOTOL & BTL

CURCUMA PLUS SHARPY ORANGE SYRUP 60 ML

Rp.14.232,00

KAPSUL & BOX

NORFLAM KAPSUL 100'S

Rp.695.750,00

BOX

POMIFAR CAPSULE

Rp.181.501,00

STRIP & BOX

DIAPET CAPSULE

Rp.71.858,00

BOX

HERBA HERBANGIN 12's

Rp.23.101,00

TUBE & BOX

ACNEZOL CREAM

Rp.60.501,00

SACHET & BOX

DIAPET ANAK 6'S SACHET @10ML

Rp.10.250,00

BELUM DITENTUKAN

ESSENSO CAPSULE

Rp.347.875,00

BELUM DITENTUKAN

FITODIAR TABLET

Rp.59.140,00

BELUM DITENTUKAN

LIBROZYM TABLET

Rp.63.251,00