TABLET & BOX

GLUCOTROL XL TABLET 5 MG

Rp 196.648,00

TABLET & BOX

GLUCOVANCE TABLET 5/500 100'S

Rp 565.840,00

TABLET & BOX

GLURENORM 30MG TABLET 100 S

Rp 604.120,00

BOX

GRANULERX DUAL DHT INHIBITOR

Rp 632.500,00

BTL

HARVEST SANOPAIN

Rp 269.500,00

KAPSUL & BOX

HEMAVITON SKIN NUTRIENT CAPSULE 50's

Rp 57.531,00

BOTOL & BTL

HEMAVITON STAMINA PLUS 30 CAPSULE

Rp 35.794,00

KAPSUL & BOX

HEPASIL CAPSULE

Rp 187.551,00

BTL

HERBALACTA

Rp 107.812,00

TUBE & BOX

HYDROCORTISONE CREAM 1 % KALBE

Rp 5.060,00

KAPSUL & BOX

HYPERCHOL CAPSULE 300 MG

Rp 347.886,00

KAPSUL & BOX

INCIDAL OD 10 MG KAPSUL 50'S

Rp 219.616,00