BAG & BOX

KIDMIN INFUS

Rp 132.192,00

BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp 18.903,00

PCS & BOX

PRODEVICE (PD) INFUSION SET

Rp 9.680,00

BOTOL & BTL

OTSUTRAN L INFUS 500 ML

Rp 118.214,00

KAPSUL & BOX

GOVAZOL CAPSULE

Rp 284.625,00

BOX

LO HAN KUO INFUSION (11.3.004)

Rp 21.780,00

BOX

INFUSION SET OI-64C

Rp 24.201,00

BOTOL & BTL

OTSU-D5 INFUS 500 ML

Rp 21.070,00

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 25% 100 ML

Rp 2.653.970,00

BOTOL & BTL

PLASMANATE 250 ML

Rp 1.758.351,00

BTL & BOTOL

PLASBUMIN INFUS 5% 250 ML

Rp 1.669.801,00

BOTOL & BTL

AMINOFUSIN PAED INFUSION

Rp 116.381,00