BOTOL & BTL

NIZORAL-SS 2 % 80 ML

Rp 145.675,00

TUBE & BOX

PROFUNGAL CREAM 5 G

Rp 20.872,00

BTL

MYCOSTATIN SUSPENSI

Rp 75.267,00

TUBE & BOX

KETOCONAZOL CREAM 2% DEXA MEDICA

Rp 96.610,00

TUBE & BOX

NIZORAL CREAM 5 G

Rp 47.791,00

TUBE & BOX

NIZORAL CREAM 15 G

Rp 114.065,00

TUBE & BOX

MUZORAL CREAM 15 G

Rp 23.124,00

TUBE & BOX

MEDISTEN CREAM

Rp 11.878,00

BELUM DITENTUKAN

MUZORAL TABLET 200 MG

Rp 152.457,00

BELUM DITENTUKAN

MUZORAL CREAM 5 G

Rp 10.170,00

BELUM DITENTUKAN

NIZORAL-SS 1 % 80 ML

Rp 78.241,00

BELUM DITENTUKAN

NOFUNG CREAM

Rp 11.386,00