SACHET & BOX

NUTROCID ORAL POWDER SACHET

Rp.1.328.250,00

SACCHET & BOX

NOVAMIN SACHET

Rp.163.185,00

AMPUL & BOX

HAEMOSTOP AMPUL 250 MG

Rp.38.962,00

KAPLET & BOX

VITAMAM 2 BOX

Rp.121.445,00

TABLET & BOX

VITAMAM 3

Rp.121.445,00

TABLET & BOX

VITAMAM 1

Rp.113.851,00

TABLET & BOX

LIPIROL

Rp.347.930,00

AMPUL & BOX

ASAM TRANEKSAMAT 100MG/ML (HJ)

Rp.79.695,00

BOX

ENATIN CAPSULE STRIP

Rp.38.115,00

SACC & SACHET

NUTROCID ORAL POWDER SACHET

Rp.63.251,00

BTL

ENATIN CAPSULE 50

Rp.97.406,00

AMPUL & BOX

ASAM TRANEKSAMAT INJECTION 50 MG/ML DEXA MEDICA

Rp.29.096,00