TABLET & BOX

MYLLACID TABLET

Rp63.251,00

SACHET & BOX

OREZINC SACCHET

Rp12.651,00

BOTOL & BTL

VOMETA SYRUP

Rp60.721,00

KAPLET & BOX

LACTAMOX CAPLET 500 MG

Rp121.441,00

KAPLET & BOX

CEFSPAN TABLET 200 MG

Rp461.726,00

BOTOL

IMBOOST FORCE SYRUP 60 ML

Rp74.319,00

BTL

IMBOOST FORCE SYRUP 120 ML

Rp105.564,00

BOTOL & BTL

VOMETA ORAL DROPS

Rp60.721,00

TABLET & BOX

CLINDAMYCIN 300 MG TABLET (NV)

Rp79.090,00

TABLET & BOX

CLINDAMYCIN CAPSULE 150 MG BOX OGB NOVELL

Rp45.816,00

TUBE

MYCO-Z SALEP KULIT

Rp99.049,00

KAPSUL & BOX

TAMCOCIN CAPSUL 500 MG

Rp755.261,00