TUBE & BOX

DAIVOBET SALEP KULIT 30 G

Rp 492.086,00

TUBE & BOX

HELTISKIN CREAM 10 G

Rp 20.872,00

TUBE & BOX

LAMODEX CREAM

Rp 38.720,00

TUBE

DERMOVATE SALEP KULIT

Rp 95.118,00

TUBE & BOX

ELOPRO OINTMENT

Rp 36.685,00

BOX

SERETIDE DISKUS 250 MCG (60 INHALATION)

Rp 318.639,00

TUBE & BOX

BERSOL CREAM 5 G

Rp 31.626,00

BOX

SERETIDE DISKUS 500 MCG (60 INHALATION)

Rp 324.838,00

TUBE

MESONTA CREAM

Rp 43.010,00

BTL

FLUTIAS 125 INHALER

Rp 177.100,00

TUBE

HELTISKIN CREAM 5 G

Rp 24.036,00

BOX

SERETIDE DISKUS 100 MCG (60 INHALATION)

Rp 245.589,00