KAPSUL & BOX

PROVITAL PLUS CAPSULE

Rp 366.851,00

TUBE

MYCO-Z SALEP KULIT

Rp 99.049,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 300 CAPSULE

Rp 885.523,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 600 MG SOFT KAPSUL 30'S

Rp 714.747,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 175 CAPSULE

Rp 632.500,00

TABLET & BOX

ZITANID TABLET

Rp 208.726,00

BTL

BETADINE OBAT KUMUR 100 ML

Rp 22.771,00

BOTOL & BTL

TANTUM VERDE OBAT KUMUR 60 ML

Rp 26.566,00

TUBE & BOX

DAKTARIN ORAL GEL 10 G

Rp 66.190,00

KAPSUL & BOX

PHARMATON FORMULA CAPSULE

Rp 253.881,00

BOTOL & BTL

LISTERINE COOLMINT 250 ML

Rp 22.201,00

KAPSUL & BOX

LOSEC CAPSULE 20 MG

Rp 230.231,00