TABLET & BOX

MYLANTA TABLET

Rp.75.900,00

BTL

MYLANTA SUSPENSI 150 ML

Rp.41.784,00

TABLET & BOX

CHROMALUX TABLET

Rp.226.271,00

TUBE & TUBE

KELO-COTE GEL 6 G

Rp.379.501,00

TUBE & BOX

BETADINE SALEP KULIT 10 G

Rp.22.126,00

TABLET & BOX

MOTILIUM TABLET

Rp.348.150,00

BOTOL & BTL

MOTILIUM SYRUP

Rp.81.312,00

KAPSUL & BOX

INHIPRAZ CAPSULE 15 MG

Rp.120.176,00

BOX

FUCOSID 100

Rp.178.379,00

TABLET & BOX

PROMAG TABLET

Rp.91.081,00

AMPLOP & BOX

BETADINE PLESTER ANTISEPTIC 10's

Rp.67.683,00

BTL

BETADINE LARUTAN 30 ML

Rp.25.301,00