TABLET & BOX

ACTOS TABLET 15 MG

Rp.122.585,00

TABLET & BOX

ACTOS TABLET 30 MG

Rp.184.015,00

TABLET & BOX

AMARYL TABLET 4 MG

Rp.277.530,00

TABLET & BOX

ARDIUM HD TABLET

Rp.320.444,00

TUBE & BOX

AZA 20 CREAM

Rp.55.661,00

TABLET & BOX

CIALIS TABLET 10 MG 4'S

Rp.701.572,00

TABLET & BOX

CIALIS TABLET 20 MG

Rp.426.812,00

TABLET & BOX

GLUCOTROL XL TABLET 5 MG

Rp.196.648,00

TABLET & BOX

GLUCOVANCE TABLET 5/500

Rp.549.340,00

TABLET & BOX

GLURENORM TABLET

Rp.574.860,00

SACHET & BOX

LACTO-B BOX

Rp.298.540,00

INJ PEN & BOX

LANTUS OPTIPEN

Rp.1.195.970,00