TUBE

KLODERMA SALEP KULIT 10 G

Rp.40.006,00

KAPLET & BOX

PRORIS CAPLET 200 MG

Rp.55.661,00

TABLET & BOX

PROMAG TABLET

Rp.91.081,00

TUBE

PARASOL SUNBLOCK CREAM

Rp.45.012,00

BOTOL & BTL

NARFOZ SYRUP

Rp.101.201,00

TUBE

MELANOX FORTE CREAM

Rp.39.848,00

BOTOL & BTL

TANTUM VERDE OBAT KUMUR 60 ML

Rp.26.566,00

TUBE

BENZOLAC GEL 2,5 %

Rp.16.889,00

POT & BOX

GLYCORE CREAM 10%

Rp.30.361,00

POT & BOX

GLYCORE CREAM 8%

Rp.29.096,00

TUBE & TUBE

VITACID CREAM 0,1 % 20 G

Rp.55.534,00

TUBE

DESOLEX CREAM

Rp.28.843,00