BTL

COOLING 5 SPRAY

Rp.34.000,00

TABLET & BOX

MOVICOX 15 MG TABLET 30'S

Rp.757.582,00

TABLET & BOX

LAMESON TABLET 4 MG

Rp.430.101,00

KAPSUL & BOX

LAPICEF CAPSUL 500 MG

Rp.1.328.250,00

BTL

BETADINE OBAT KUMUR 100 ML

Rp.18.154,00

TABLET & BOX

ZEMYC CAPSUL 150 MG

Rp.220.111,00

SACHET

WOODS LOZENGES CHERRY 6 S

Rp.4.447,00

KAPSUL & BOX

INHIPRAZ CAPSULE 15 MG

Rp.120.176,00

BOX

ENATIN CAPSULE STRIP

Rp.38.115,00

TABLET & BOX

CATAFLAM TABLET 25 MG

Rp.188.101,00

TABLET & BOX

OSMYCIN TABLET 500 MG

Rp.581.900,00

TUBE & BOX

VOREN GEL

Rp.31.626,00