promo

BOTOL

INSTO TETES MATA 15 ML

Rp21.190,00
promo

BOTOL & BTL

CENDO TIMOL TETES MATA 0,5% 5 ML

Rp60.954,00
promo

BOTOL & BTL

CENDO XITROL TETES MATA 5 ML

Rp34.786,00
promo

BOTOL & BTL

CENDO CENFRESH TETES MATA 5 ML

Rp44.519,00
promo

BOTOL & BTL

CENDO LYTEERS TETES MATA 15 ML

Rp28.722,00
promo

BOTOL & BTL

CENDO HYALUB TETES MATA

Rp67.975,00
promo

BTL

INSTO TETES MATA 7,5 ML

Rp13.979,00
promo

STRIP & BOX

CENDO MINIDOSE CENFRESH TETES MATA

Rp29.360,00
promo

PACK & BOX

CENDO MINIDOSE LYTEERS TETES MATA

Rp24.574,00
promo

BOTOL & BTL

ROHTO COOL TETES MATA 7 ML

Rp17.578,00
promo

BTL

HIALID TETES MATA

Rp107.226,00
promo

PACK & BOX

CENDO HYALUB MINIDOSE TETES MATA

Rp72.761,00