BTL

KARY UNI TETES MATA

Rp.53.131,00

BOTOL & BTL

BRAITO TETES MATA 5 ML

Rp.7.945,00

BOX

BRAITO TETES MATA

Rp.17.218,00

BOX

AZYTER TETES MATA

Rp.148.005,00

BOTOL

BRAITO TETES MATA 5 ML

Rp.9.134,00

BTL

ALEGYSAL TETES MATA

Rp.112.965,00

BOTOL & BTL

NEVANAC 0,1% SUSP TETES MATA 5

Rp.131.560,00

BELUM DITENTUKAN

BRAITO TETES MATA 0,5 ML

Rp.5.187,00

BOTOL

BRALIFEX TETES MATA

Rp.42.442,00

BOTOL

BRALIFEX PLUS TETES MATA

Rp.58.760,00

BELUM DITENTUKAN

CENDO CARPINE TETES MATA 1% 15 ML

Rp.0,00

BELUM DITENTUKAN

CENDO CARPINE TETES MATA 2% 15 ML

Rp.0,00