SACCHET & BOX

NOVAMIN SACHET

Rp 163.185,00

KAPLET & BOX

ARDIVIT PL CAPLET

Rp 66.792,00

KAPLET & BOX

VITAMAM 2 BOX

Rp 121.444,00

KAPLET & BOX

ZEGAVIT CAPLET BOX 60'S

Rp 272.250,00

BOTOL & BTL

CAVITAL SYRUP 100 ML

Rp 23.277,00

BOTOL & BTL

VISTRUM SYRUP 100 ML

Rp 48.702,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 300 CAPSULE

Rp 885.523,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 600 MG SOFT KAPSUL 30'S

Rp 714.747,00

KAPSUL & BOX

LESICHOL 175 CAPSULE

Rp 632.500,00

KAPLET & BOX

FATIGON CAPLET

Rp 55.375,00

BOTOL & BTL

OSIMAX SYRUP

Rp 28.568,00

TABLET & BOX

VITAMAM 1

Rp 113.851,00