TABLET & BOX

FALERGI TABLET

Rp 265.650,00

KAPSUL & BOX

INCIDAL OD 10 MG KAPSUL 50'S

Rp 219.616,00

TABLET & BOX

RYVEL TABLET 10 MG BOX

Rp 151.800,00

BOTOL & BTL

RYVEL ORAL DROPS

Rp 63.251,00

BOTOL & BTL

RYVEL SYRUP 5 MG

Rp 63.251,00

TABLET & BOX

CETIRIZINE TABLET 10 MG OGB NOVELL

Rp 22.165,00

BTL

INCIDAL-OD SYRUP

Rp 45.339,00

TABLET & BOX

RYZEN TABLET

Rp 198.628,00

BOTOL

OZEN SYRUP

Rp 63.251,00

TABLET & BOX

OZEN TABLET

Rp 164.472,00

BOTOL & BTL

OZEN ORAL DROPS

Rp 75.900,00

BOTOL & BTL

RYZEN ORAL DROPS

Rp 129.031,00