TABLET & BOX

ACYCLOVIR 400MG (BERNOFARM)

Rp.95.701,00

TABLET & BOX

RANITIDINE 150MG (BERNOFARM)

Rp.72.600,00

TUBE & BOX

BENOSON G CREAM

Rp.72.600,00

TUBE & BOX

BENOSON M CREAM

Rp.66.550,00

KAPLET & BOX

KONTRABAT CAPLET

Rp.24.201,00

KAPSUL & BOX

INHIPRAZ CAPSULE 15 MG

Rp.114.951,00

BOTOL & BTL

BIOLYSIN SMART SYRUP 60 ML

Rp.10.890,00

BOTOL & BTL

VITALONG C BOTOL

Rp.39.930,00

KAPLET & BOX

BENOVIT M TABLET

Rp.302.500,00

KAPSUL & BOX

VITALONG C STRIP ISI 4'S

Rp.145.200,00

TABLET & BOX

OFERTIL TABLET

Rp.133.100,00

TUBE & BOX

BERSOL CREAM 15 G

Rp.48.401,00