BOTOL & BTL

ANAKONIDIN SYRUP 60 ML

Rp.10.806,00

BTL

EVER E CAPSULE

Rp.68.039,00

STRIP & BOX

PARAMEX TABLET

Rp.108.296,00

BOTOL & BTL

TERMOREX SYRUP 60 ML

Rp.11.798,00

BTL

TERMOREX ORAL DROPS

Rp.18.780,00

BOTOL & BTL

BRAITO TETES MATA 5 ML

Rp.7.599,00

STRIP & BOX

KONIDIN TABLET

Rp.99.826,00

BOX

BRAITO TETES MATA

Rp.15.368,00

STRIP & BOX

FEMINAX TABLET

Rp.138.545,00

BTL

KONICARE GEL PENGURANG GATAL 60 ML

Rp.10.890,00

BTL

KONICARE MINYAK TELON 60 ML

Rp.20.776,00

BOX

FEMINAX LANCAR HAID SUGAR FREE

Rp.8.470,00