BOX

LIGAFLEX MANU LEFT T4

Rp.962.501,00

BOX

LIGAFLEX MANU RIGHT T1

Rp.962.501,00

BOX

LIGAFLEX MANU RIGHT T2

Rp.962.501,00

BOX

LIGAFLEX MANU RIGHT T4

Rp.962.501,00

BOX

LIGAFLEX MANU LEFT T2

Rp.962.501,00

KAPSUL & BOX

PROLIC 300 MG KAPSUL 100'S

Rp.908.931,00

BELUM DITENTUKAN

ZOFRAN TABLET 8 MG

Rp.910.801,00

BELUM DITENTUKAN

KYTRIL TABLET

Rp.925.559,00

TABLET & BOX

TOPAMAX TABLET 100 MG

Rp.941.029,00

TABLET & BOX

VALTREX TABLET 500 MG

Rp.958.466,00

TABLET & BOX

TRILEPTAL CAPLET 600 MG

Rp.965.251,00

BOX

FRAXIPARINE SYRINGE 0,4 ML

Rp.966.001,00