promo

BOX

MIRENA IUS

Rp3.128.292,00
promo

BOX

VISANNE TABLET

Rp691.419,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 25% 50 ML

Rp1.339.049,00
promo

TABLET & BOX

XARELTO TABLET 15 MG

Rp1.185.827,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN-25 (HUMAN VENOUS PLASMA ALBUMIN)

Rp593.573,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 5% 50 ML

Rp440.393,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN-25 (HUMAN VENOUS PLASMA ALBUMIN)

Rp448.205,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN-20 (HUMAN VENOUS PLASMA ALBUMIN)

Rp480.430,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 5% 250 ML

Rp1.141.887,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 5% 50 ML

Rp394.092,00
promo

BOTOL & BTL

PLASBUMIN INFUS 25% 100 ML

Rp2.123.732,00
promo

BOTOL

PLASBUMIN-20 (HUMAN VENOUS PLASMA ALBUMIN)

Rp1.072.260,00