KAPSUL & BOX

FORIFEK CAPSULE 500 MG

Rp523.205,00

BTL

FORIFEK DRY SYRUP

Rp100.314,00

KAPSUL & BOX

SOCLOR CAPSUL 500 MG

Rp626.175,00

KAPSUL & BOX

FORIFEK CAPSULE 500 MG

Rp536.360,00

BELUM DITENTUKAN

CAPABIOTIC TABLET 500 MG

Rp834.901,00

BELUM DITENTUKAN

SEFAKLOR CAPSUL 250 MG

Rp47.348,00

BELUM DITENTUKAN

SEFAKLOR CAPSUL 500 MG

Rp86.804,00

BELUM DITENTUKAN

VERCEF CAPSUL 250 MG

Rp0,00

BELUM DITENTUKAN

VERCEF SUSPENSI

Rp0,00

BELUM DITENTUKAN

SOCLOR DRY SYRUP

Rp88.550,00

BTL

FORIFEK FORTE DRY SYRUP

Rp128.903,00