BOX

DOXORUBICIN VIAL 10 MG EBEWE

Rp.66.550,00

BELUM DITENTUKAN

ETOPOSID VIAL 100 MG EBEWE

Rp.160.930,00

BELUM DITENTUKAN

DOXORUBICIN VIAL 50 MG EBEWE

Rp.302.500,00

BELUM DITENTUKAN

CALCIUMLEVOFOLINAT VIAL 100 MG EBEWE

Rp.1.012.001,00

BELUM DITENTUKAN

METHOTREXAT AMPUL 5 MG EBEWE

Rp.689.700,00

BELUM DITENTUKAN

METHOTREXAT VIAL 50 MG EBEWE

Rp.108.901,00