KAPSUL & BOX

RIFAMPICIN 300 MG INDO FARMA

Rp.81.950,00

TABLET & BOX

RIMACTAZID 450/300 CAPLET

Rp.293.733,00

TABLET & BOX

RIMSTAR 4-FDC

Rp.213.214,00

TABLET & BOX

RIMACTANE CAPLET 600 MG

Rp.885.501,00

TABLET & BOX

RIMACTAZID PEDIATRIC CHEWABLE TABLET

Rp.125.896,00

TABLET & BOX

RIMACTANE CAPLET 450 MG

Rp.688.160,00

KAPSUL & BOX

RIFAMPICIN 300 MG INDO FARMA

Rp.55.221,00

KAPLET & BOX

MERIMAC CAPLET 450 MG

Rp.398.531,00

BOTOL & BTL

RIMACTANE SYRUP 100 ML

Rp.106.261,00

KAPSUL & BOX

RIF CAPLET 450 MG

Rp.593.340,00

KAPLET & BOX

CORIFAM CAPSULE 450 MG

Rp.474.431,00

BELUM DITENTUKAN

CORIFAM CAPSULE 600 MG

Rp.506.001,00